عضویت در سایت رایگان است. در این مرحله با وارد کردن اطلاعات لازم مانند نام و نام خانوادگی، رمز عبور و آدرس پست الکترونیکی لینک تایید عضویت به ایمیل آنان ارسال می شود. که کاربران با کلیک نمودن بر روی آن، مراحل عضویت را تایید می کنند.