خورشید درون

خورشید

به نام خدا     خورشید درون چند وقت پیش یک سخنرانی داشتم در ارتباط با خورشید درون شاید شما هم تعجب کنید و به خودتون بگید، خورشید درون هم سخنرانی داره؟ خورشید چه چیزی برای سخنرانی داره که می شه  راجب اون صحبت کنید! باید با جسارت کامل بگم خیلی موارد رو باید از […]

گره های زندگی

گره های زندگی

بنام خدا گره های زندگی گره های زندگی وقتی می خواستم هندزفری رو در بیارم و از اون برای گوش کردن یک فایل استفاده کنم باز هم گره خورده بود و باید دوباره گره هاشو باز می کردم  دوبازه تلاش کردم وقتی مشغول باز کردن گره ها بودم به یاد این افتادم که ما چقدر  […]