برنامه ریزی استراتژیک

مبانی مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

مهارت در برنامه ریزی استراتژیک کلید موفقیت در کسب و کار و زندگی شخصی است.

در حقیقت، توان تفکر استراتژیک و بازی در صفحه شطرنچ زندگی برای موفقیت حیاتی است.
یک برنامه ریز استراتژیک خوب باشید. برای ماه ها و سال های آینده برنامه ریزی کنید.

به جایگاه مطلوب خود در دراز مدت فکر کنید واز همین امروز در این راستا گام بردارید.

فرآیند برنامه ریزی استراتژیک:

از یک فرآیند برنامه ریزی استراتژیک هفت قسمتی و ساده در زندگی و کار استفاده کنید.

۱- رویا: تصور کنید برای تبدیل شدن به فرد مطلوب، دستیابی به خواسته ها و کارهایی که می خواهید انجام دهید، هیچ محدودیتی ندارید. اگر جایگاه شغلی تان در پنج سال آینده عالی باشد، چگونه است و چه تفاوتی با امروز دارد؟

۲- ارزش ها: مهم ترین ارزش های شما در زندگی کدامند و ترتیب اهمیتشان چیست؟

هر چه ارزش های واقعی خود راشفاف تر بشناسید، تصمیمات مهم آسان تر می شود.

۳-ماموریت: یعنی کاری که مایلید برای ایجاد تغییر مثبت در زندگی و کار دیگران انجام دهید.

بدانید زندگی همه ما به نوعی با خدمت به دیگران می گذرد. ماموریت شما چیست؟

۴- دلیل: این دلیل از خواب برخواستن شما است. که به حای هر کار دیگری، کار فعلی تان را انحام می دهید.

چرای زندگی شما چیست؟

۵- اهداف: این ها اهداف ویژه، مکتوب قابل ارزیابی و زمان داری هستند که می خواهید

با توجه به ارزش ها، رویا، ماموریت و دلیل خود به آن ها دست یابید. این اهداف کدامند؟

۶- اولویت ها: مهم ترین کارهایی هستند که هر روز انجام می دهید.

کلید عملکرد عالی، تعیین اولویب یعنی مشخص کردن ارزشمندترین نوع استفاده از وقت برای رسیدن به اهداف است.

۷- اقدامات: کارهایی هستند که برای رسیدن به برترین اولویت ها انجام می دهید. کارهای خاص که برای رسیدن به برترین اولویت ها و اهداف باید فورا انجام شود را مشخص کننید.

برای یک برنامه ریزی استراتژیک حتما روی کاغذ فکر کنید.

همه افراد موفق برنامه ریز هستند. همواره کارهایشان را با دقت می نویسند.

تفکر روی کاغد یک اصل مهم موفقیت است.
به اهداف کلی و اهداف واحد یا بخشتان فکر کنید و عواقب ثانویه یا دراز مدت اقدامات فعلی، نشانه هوش بالا است.

احتمال چه رویدادی وجود دارد؟

همیشه این سوالات را از خود بپرسید:

می خواهم چه کنم؟
می خواهم آن را چگونه انجام دهم؟
ایا راه بهتری وجود دارد؟

در برنامه ریزی استراتژیک، همیشه احتمال بدهید که در مسیر اشتباه حرکت می کنید و اینکه شاید

روش بهتری برای دستیابی به نتیجه یا هدفی خاص وحود دارد.

وقتی برنامه ریزی استراتژیک را تدوین کردید، اولویت ها را مشخص کنید، روی کارهای ارزشمند تمرکز کنید و سپس

استعدادها و مهارت های منحصر به فرد خود را در حوزه هایی به کار گیرید که باعث تحول بزرگی می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *